SỨ MỆNH

Công ty Cổ phần ZALAA Việt Nam luôn hướng đến thực hiện sứ mệnh:

- Phát triển công nghệ đèn LED, tiết kiệm năng lượng cho Quốc gia.

- Tiết kiệm giá trị đầu tư, chi phí vận hành cho Chủ đầu tư.

- Ứng dụng công nghệ mới để phát triển nguồn năng lượng xanh, an toàn thân thiện môi trường.

-  Tạo ra nhiều cơ hội việc làm, phát triển nền kinh tế địa phương.

- Đưa ánh sáng đến các vùng miền chưa có điện lưới, sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió.