GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của Công ty Cổ phần ZALAA Việt Nam

- Sản phẩm dịch vụ bao gồm 2 yếu tố công năng và tính thẩm mỹ.

- Tập thể không ngừng sáng tạo và học tập;

- Tính cam kết, trách nhiệm trong cung cấp sản phẩm và dịch vụ;

- Luôn ghi nhận sự đóng góp của các thành viên;

- Tập thể vì cộng đồng; mang tới lợi ích thiết thực cho xã hội;